Giriş 

Periyodik cetvelde atom yarıçapının değişimi için bakabilirsiniz:

http://www.lisekimya.net/konu/haber_detay.asp?haberID=152