rutherford atom modeli, rutherford saçılma deneyi, rutherford deney resmi

Açıklama: rutherford atom modeli, rutherford saçılma deneyi, rutherford deney resmi
Kategori: Atomun Yapısı
Eklenme Tarihi: 14 Mayıs 2009
Geçerli Tarih: 14 Haziran 2024, 01:23
Site: www.lisekimya.net
Adres: Bu konuya http://www.lisekimya.net/konu/haber_detay.asp?haberID=188 adresinden bakabilirsiniz


Giriş  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  ek:1  ek:2  ek:3  ek:4 

Tam Ekran

IŞIK ve ATOM

Deney videosu için tıklayın: https://www.lisekimya.net/konu/video.asp?videoID=7

Işığın yapısı ve atom modelleri geniş anlatım için tıklayın: https://www.lisekimya.net/konu/haber_detay.asp?haberID=454