enerji seviyeleri arası elektron geçişleri, Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, Pfund, Bohr atom modeli, UV, GB, IR

Açıklama: enerji seviyeleri arası elektron geçişleri, Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, Pfund, Bohr atom modeli, UV, GB, IR
Kategori: Atomun Yapısı
Eklenme Tarihi: 14 Mayıs 2009
Geçerli Tarih: 19 Haziran 2024, 22:33
Site: www.lisekimya.net
Adres: Bu konuya http://www.lisekimya.net/konu/haber_detay.asp?haberID=189 adresinden bakabilirsiniz


Giriş  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  ek:1  ek:2  ek:3  ek:4 

Tam Ekran

IŞIK ve ATOM

Işığın yapısı ve atom modelleri için bakınız: https://www.lisekimya.net/konu/haber_detay.asp?haberID=454

Hidrojen atomunun spektrumu için ayrıca bakabilirsiniz:

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/tables/hydspec.html#c1
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hyde.html#c4