asitlerin metallere etkisi, asitlerin metallerle tepkimesi, asitler ve soy metaller, aktif metaller

Açıklama: asitlerin metallere etkisi, asitlerin metallerle tepkimesi, asitler ve soy metaller, aktif metalle, bazların metallerle etkileşimi, amfoter metaller,
Kategori: Asitler ve Bazlar
Eklenme Tarihi: 02 Eylül 2009
Geçerli Tarih: 10 Haziran 2023, 08:11
Site: www.lisekimya.net
Adres: Bu konuya http://www.lisekimya.net/konu/haber_detay.asp?haberID=287 adresinden bakabilirsiniz


Giriş  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 

Tam Ekran

Asitler ve Bazların metallerle etkileşimi için aşağıdaki resme bakabilirsiniz.
https://www.lisekimya.net/dosyalar/asitlerin-metallerle-etkilesimi.jpg

Detaylı bilgi için aşağıdaki konuya da bakabilirsiniz.
https://www.lisekimya.net/konu/haber_detay.asp?haberID=86