standart oluşum entalpisi, molar oluşum ısısı, standart entalpi, standart hal

Açıklama: standart oluşum entalpisi, molar oluşum ısısı, standart entalpi, standart hal
Kategori: Kimyasal Tepkimelerde Enerji
Eklenme Tarihi: 30 Eylül 2009
Geçerli Tarih: 10 Haziran 2023, 22:02
Site: www.lisekimya.net
Adres: Bu konuya http://www.lisekimya.net/konu/haber_detay.asp?haberID=320 adresinden bakabilirsiniz


Giriş  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 

Tam Ekran