kovalent bağlanma, orbitallerin çakışması, koordinatif bağlar

Açıklama: kovalent bağlanma, orbitallerin çakışması, koordinatif bağlar
Kategori: Kimyasal Bağlar
Eklenme Tarihi: 15 Ekim 2009
Geçerli Tarih: 28 Eylül 2023, 10:36
Site: www.lisekimya.net
Adres: Bu konuya http://www.lisekimya.net/konu/haber_detay.asp?haberID=345 adresinden bakabilirsiniz


Giriş  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 

Tam Ekran

 

______________

EK BİLGİ:

Kovalent bağda; bir çift elektron ortaklaşa kullanılır.  İki farklı atom birer elektronla bağa katkıda bulunur.

Koordine kovalent bağda ise; bağdaki elektron çiftinin her ikisi de tek bir atomdan gelir.

CO’daki koordine kovalent bağda, bağa iki elektron sunan Oksijendir.

CO Karbonmonoksitte C ile O arasında 3’lü bağ vardır. 2 adet kovalent bağ, 1 adet koordine kovalent bağ.

 

Koordine kovalent bağ içeren diğer moleküllere örnekler:

NH4+; H’lerden biri ile N arasında

H3O+; H’lerden biri ile O arasında

Al2Cl6; Bir Al ile Cl’nin yalnız elektron çifti arasında

HNO3; N’ye bağlı oksijenlerden biri ile N arasında

NH3 ile BF3 arasında; N’nin yalnız elektron çifti ile B’nin boş orbitali arasında.

Ayrıca bakınınız: https://www.lisekimya.net/konu/haber_detay.asp?haberID=444