periyodik cetvelde elektronegatifliğin değişimi, elementlerin elektronegatiflikleri, dipol moment

Açıklama: periyodik cetvelde elektronegatifliğin değişimi, elementlerin elektronegatiflikleri, dipol moment
Kategori: Kimyasal Bağlar
Eklenme Tarihi: 15 Ekim 2009
Geçerli Tarih: 19 Eylül 2021, 05:25
Site: www.lisekimya.net
Adres: Bu konuya http://www.lisekimya.net/konu/haber_detay.asp?haberID=347 adresinden bakabilirsiniz


Giriş  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 

Tam Ekran