Lewis asit-baz tanımı, koordinatif bağ, H2O ve NH3 ligandı, Cu kompleksi

Açıklama: Lewis asit-baz tanımı, koordinatif bağ, koordine kovalent bağ, H2O ve NH3 ligandı, Cu kompleksi, Bakır kompleksi deney
Kategori: Çözünürlük Dengesi
Eklenme Tarihi: 12 Nisan 2013
Geçerli Tarih: 30 Mayıs 2024, 15:07
Site: www.lisekimya.net
Adres: Bu konuya http://www.lisekimya.net/konu/haber_detay.asp?haberID=444 adresinden bakabilirsiniz


Giriş  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

Tam Ekran