molarite ile özkütle-yoğunluk arasındaki ilişki

Açıklama: molarite ile özkütle-yoğunluk arasındaki ilişki
Kategori: Çözeltiler
Eklenme Tarihi: 10 Nisan 2009
Geçerli Tarih: 02 Aralık 2023, 02:18
Site: www.lisekimya.net
Adres: Bu konuya http://www.lisekimya.net/konu/haber_detay.asp?haberID=69 adresinden bakabilirsiniz


Giriş  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

Tam Ekran

NOT: Yoğunluğa bağlı molarite formülünde % oranı ondalık sayı olarak aldığınızda sabit sayı 1000 olur. % oranı normal aldığınızda ise sabit sayı 10 olur. Örnek: %20'lik çözelti için formüle 20 yazıyorsanız sabit sayı 10 olur. % 20 = 0,2 olarak yazarsanız sabit sayı 1000 alınır.