Kimya öğretmenlerimiz için paylaşım sayfası.

Bu sayfada öğrencilerimize Kimya dersini daha iyi öğretebilmek için kendi hazırladığınız veya internette gördüğünüz slayt, video, sayfa, yazı, resim, flash animasyon vb. her türlü kaynağı paylaşabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe olabilir. Üniversite seviyesinde de olabilir.

Amacımız; öğrencilerin Kimya dersini daha iyi öğrenmelerini sağlamak ve öğretmenlerimizin işini kolaylaştırmak.

Gelecekte Kimya Öğretmeni olacak olan ve üniversitede okuyan arkadaşlarımız da üniversitede hazırladıkları materyalleri burada paylaşabilirler. En son bilgilerle donatılmış yeni öğretmen adayı arkadaşlarımızın bu materyalleri, şüphesiz görev başındaki öğretmen arkadaşlar için oldukça faydalı olacaktır.

Dosyaları e-mail ile gönderebilir veya bir yerde karşılaştığınız güzel bir kaynağı bildirebilirsiniz.

Lütfen gönderen kişi olarak burada isminizin belirtilmesini istiyorsanız veya istemiyorsanız belirtiniz.

E-mail: bilgi@lisekimya.net

İletişim formu : lisekimya.net iletişim formu

ANASAYFA

Bu paylaşım sayfası 20 Mart 2012'de hazırlanmıştır. En kısa sürede SORU PAYLAŞIM SAYFASI gibi ünitelere göre ayrılmış yeni bir bölüm olarak açılacaktır.

9.sınıf

ÜNİTELER  KAYNAKLAR GÖNDEREN
   Polimerler  (kaynak slaytta yazıyor)  ,   Polimerler (ingilizce) (alıntı)  
Karışımlar  Karışımlar (kaynak slaytın sonunda)  
 Karışımlar ingilizce 2 farklı slayt : Slayt 1    Slayt2 (kaynaklar slaytta yazıyor)  
-Karışımlar lisekimya.net: slayt1, slayt2

-Karışımların ayrılması Slayt 1, Slayt 2, Slayt 3, Video

-Karışımların ayrılması lisekimya.net özet: slayt

 
Hayatımızda Kimya -Hayatımızda kimya temizlik maddeleri slayt,  
Yaygın malzemeler slayt,  
Biyolojik sistemlerde kimya ve çevre kimyası slayt  

 

10.sınıf

ÜNİTELER  KAYNAKLAR GÖNDEREN
   Periyodik cetvelde özelliklerin değişimi 1.Slayt , 2. Slayt  Balıkesir Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nden alınmıştır.
   Gazlar: www.lisekimya.net  
     

 

11.sınıf

ÜNİTELER  KAYNAKLAR GÖNDEREN
   Elektrokimya: www.lisekimya.net/elektrokimya , (Tam ekran slayt için)  
     
     

 

12.sınıf

ÜNİTELER  KAYNAKLAR GÖNDEREN
   Aldehitler ve ketonlar: www.lisekimya.net  
   Organik bileşikler kavram haritası  
     

 

Öğrencilere faydalı genel paylaşımlar

   KAYNAKLAR GÖNDEREN
   İngilizce kimya konuları : http://www.chem1.com/acad/webtext/virtualtextbook.html