İki çözeltinin karıştırılması, çökelti oluşumu, başlangıç derişimi hesabı, çözünürlük çarpımı, CaCl2, CaSO4

Açıklama: İki çözeltinin karıştırılması, çökelti oluşumu, başlangıç derişimi hesabı, çözünürlük çarpımı, CaCl2, CaSO4
Kategori: Çözünürlük Dengesi
Eklenme Tarihi: 13 Nisan 2013
Geçerli Tarih: 11 Haziran 2023, 00:26
Site: www.lisekimya.net
Adres: Bu konuya http://www.lisekimya.net/soruoss/haber_detay.asp?haberID=193 adresinden bakabilirsiniz


Giriş  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Tam Ekran