Gazlar

gazların yayılma hızı

gazların yayılma hızı
 

Avogadro hipotezi, mol sayısı hacim ilişkisi, gazların karıştırılması, kısmi hacim

Avogadro hipotezi, mol sayısı hacim ilişkisi, gazların karıştırılması, kısmi hacim
 

mol sayısı basınç ilişkisi, kısmi basınç, tepkime sonucu oluşan basınç

mol sayısı basınç ilişkisi, kısmi basınç, tepkime sonucu oluşan basınç
 

mol sayısı basınç ilişkisi, manometre

mol sayısı basınç ilişkisi, manometre
 

mol sayısı, basınç, hacim ilişkisi, n, P, V değişimi

mol sayısı, basınç, hacim ilişkisi, n, P, V değişimi
 

gazların özkütlesi, basınç ile yoğunluğun değişimi grafik, hacim özkütle değişimi grafiği

gazların özkütlesi, basınç ile yoğunluğun değişimi grafik, hacim özkütle değişimi grafiği
 

manometre, gazların karıştırılması, mol sayısı basınç ilişkisi, n, P ilişkisi

manometre, gazların karıştırılması, mol sayısı basınç ilişkisi, n, P ilişkisi
 

manometre, h yüksekliği ve sıvının özkütlesi, civa yüksekliği ve özkütlesi

manometre, h yüksekliği ve sıvının özkütlesi, civa yüksekliği ve özkütlesi
 

basınç, sıcaklık, hacim, mol sayısı değişimi grafiği, P,V,n,T grafik, mutlak sıcaklık, mutlak sıfır noktası

basınç, sıcaklık, hacim, mol sayısı değişimi grafiği, P,V,n,T grafik, mutlak sıcaklık, mutlak sıfır noktası
 

manometre, açık hava basıncı, basınç hacim ilişkisi, n, P ilişkisi

manometre, açık hava basıncı, basınç hacim ilişkisi, n, P ilişkisi
 

manometre, gaz basıncının bulunması, manometrede civa yüksekliğinin bulunması

manometre, gaz basıncının bulunması, manometrede civa yüksekliğinin bulunması
 

manometre, gazların karışması, tepkime sonucu oluşan basınç, civa yüksekliği, n, P ilişkisi

manometre, gazların karışması, tepkime sonucu oluşan basınç, civa yüksekliği, n, P ilişkisi
 

gazların özkütlesi, yoğunluığu, karışımın yoğunluğu

gazların özkütlesi, yoğunluığu, karışımın yoğunluğu
 

mol sayısı basınç ilişkisi, n,P oranı, gazların özkütlesi, molekül sayısı

mol sayısı basınç ilişkisi, n,P oranı, gazların özkütlesi, molekül sayısı
 

gazların karıştırılması, gaz karışımının basıncı, basınç hacim ilişkisi, civa yüksekliği

gazların karıştırılması, gaz karışımının basıncı, basınç hacim ilişkisi, civa yüksekliği