Atomun Yapısı

atomun yapısı

atomun yapısı
 

atomun yapısı, atom ve evren, atom ve dünya, atom ve insan, atom ve madde

atomun yapısı, atom ve evren, atom ve dünya, atom ve insan, atom ve madde
 

atom modelleri, dalton, thomson, rutherford, bohr, modern atom modeli

atom modelleri, dalton, thomson, rutherford, bohr, modern atom modeli, heisenberg, louis de broglie, schrödinger
 

atomun yapısı, çekirdek, proton, nötron, elektron, kütle numarası, atom numarası

atomun yapısı, çekirdek, proton, nötron, elektron, kütle numarası, atom numarası
 

kütle numarası bulma, atom numarası bulma, elektron sayısı bulma, nötron sayısı bulma

kütle numarası bulma, atom numarası bulma, elektron sayısı bulma, nötron sayısı bulma
 

izotop, izoton, izomer, izobar

izotop, izoton, izomer, izobar
 

izotop, izotop kütlesi, izotopu olan elementlerin kütlesinin hesaplanması, izotopların özellikleri, ağır su

izotop, izotop kütlesi, izotopu olan elementlerin kütlesinin hesaplanması, izotopların özellikleri, ağır su
 

atomlarda elektron düzeni, orbitaller, elektron dağılımı, s, p, d, f, enerji seviyeleri

atomlarda elektron düzeni, orbitaller, elektron dağılımı, s, p, d, f, enerji seviyeleri
 

elektronların orbitallere yerleştirilmesi, yarı dolu ve tam dolu orbitaller, değerlik elektronları,

elektronların orbitallere yerleştirilmesi, yarı dolu ve tam dolu orbitaller, değerlik elektronları,
 

orbitallere elektron yerleştirilmesi, geçiş metallerinde elektron dağılımı

orbitallere elektron yerleştirilmesi, geçiş metallerinde elektron dağılımı
 

atomun uyarılması, temel hal, uyarılmış hal, uyarılmış halde elektron dağılımı, iyonlaşma

atomun uyarılması, temel hal, uyarılmış hal, uyarılmış halde elektron dağılımı, iyonlaşma
 

iyonlaşma, iyonlaşma enerjisi, 1. iyonlaşma enerjisi, 2. iyonlaşma enerjisi, 3.iyonlaşma enerjisi, iyonlaşma enerjisi ile değerlik bulma

iyonlaşma, iyonlaşma enerjisi, 1. iyonlaşma enerjisi, 2. iyonlaşma enerjisi, 3. iyonlaşma enerjisi, iyonlaşma enerjisi ile değerlik bulma
 

iyon, iyon kavramı, elekton alma, elektron verme, yük, değerlik, iyonların özellikleri

iyon, iyon kavramı, elekton alma, elektron verme, yük, değerlik, iyonların özellikleri
 

iyonların elektron dağılımı, elektron uzaklaştırma, orbitallerin enerji sıralaması

iyonların elektron dağılımı, elektron uzaklaştırma, orbitallerin enerji sıralaması
 

iyonların elektron dağılımı, izoelektronik türler, elektron dağılımı ile atom numarası bulma

iyonların elektron dağılımı, izoelektronik türler, elektron dağılımı ile atom numarası bulma
 

değerlik bulma, elementlerin alabileceği değerlikler, değerlik orbitali, değerlik elektronları

değerlik bulma, elementlerin alabileceği değerlikler, değerlik orbitali, değerlik elektronları
 

değerlik bulma, elementlerin alabileceği değerlikler, soygazların elektron dağılımı

değerlik bulma, elementlerin alabileceği değerlikler, soygazların elektron dağılımı
 

değerlikler, bilinmesi gereken değerlikler

değerlikler, bilinmesi gereken değerlikler
 

bileşik formülleri, bileşik formüllerinin bulunması, iyonik bileşikler, kovalent bileşikler

bileşik formülleri, bileşik formüllerinin bulunması, iyonik bileşikler, kovalent bileşikler
 

iyonlar, anyon, katyon, kimyasal kökler

iyonlar, anyon, katyon, kimyasal kökler
 

bileşiklerin adlandırılması, metal ametal bileşiklerinin adlandırılması

bileşiklerin adlandırılması, metal ametal bileşiklerinin adlandırılması
 

bileşiklerin adlandırılması, metal ametal bileşiklerinin adlandırılması 2

bileşiklerin adlandırılması, metal ametal bileşiklerinin adlandırılması 2
 

bileşiklerin adlandırılması, metal anyon kök bileşikleri, katyon kök ametal bileşikleri, katyon kök anyon kök bileşikleri

bileşiklerin adlandırılması, metal anyon kök bileşikleri, katyon kök ametal bileşikleri, katyon kök anyon kök bileşikleri
 

bileşiklerin adlandırılması, ametal ametal bileşikleri, kristal su taşıyan bileşikler, hidratlar

bileşiklerin adlandırılması, ametal ametal bileşikleri, kristal su taşıyan bileşikler, hidratlar
 

allotrop, allotropların özellikleri

allotrop, allotropların özellikleri
 

değerlik bulma, bileşik ve kimyasal köklerde değerlik bulma, iyonlarda değerlik bulma

değerlik bulma, bileşik ve kimyasal köklerde değerlik bulma, iyonlarda değerlik bulma
 

değerlik bulma, bileşik ve kimyasal köklerde değerlik bulma, iyonlarda değerlik bulma 2

değerlik bulma, bileşik ve kimyasal köklerde değerlik bulma, iyonlarda değerlik bulma 2
 

elektron sayısı hesaplama, bileşik ve iyonlarda elektron sayısı bulma

elektron sayısı hesaplama, bileşik ve iyonlarda elektron sayısı bulma
 

rutherford atom modeli, rutherford saçılma deneyi, rutherford deney resmi

rutherford atom modeli, rutherford saçılma deneyi, rutherford deney resmi
 

enerji seviyeleri arası elektron geçişleri, Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, Pfund, Bohr atom modeli, UV, GB, IR

enerji seviyeleri arası elektron geçişleri, Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, Pfund, Bohr atom modeli, UV, GB, IR
 

izotop, izoton, izobar, nötron sayısı proton sayısı grafikli anlatım

izotop, izoton, izobar, nötron sayısı proton sayısı grafikli anlatım
 

orbital grafikleri, modern atom modeli, 1s, 2s, 2p, 3d, küresel koordinat sistemi

orbital grafikleri, modern atom modeli, 1s, 2s, 2p, 3d, küresel koordinat sistemi
 

Işığın yapısı ve atom modelleri

Işığın yapısı ve atom modelleri. Konu başlıkları, içindekiler listesi.
 

Işığın yapısı ve atom modelleri tarihsel gelişme, timeline, zaman tüneli

Işığın yapısı ve atom modelleri tarihsel gelişme, timeline, zaman tüneli
 

Işığın yapısı atom modelleri, harita, şema, toplu gösterim, özet

ışığın yapısı atom modelleri, harita, şema, toplu gösterim, özet
 

Işığın yapısı hakkında modeller, ışık hızı, frekans, dalga boyu, genlik

Işığın yapısı hakkında modeller, ışık hızı, frekans, dalga boyu, genlik
 

Girişim deneyi, Young'ın çift yarık deneyi

Girişim deneyi, Young'ın çift yarık deneyi.
 

Elektromanyetik dalga modeli, ışığın elektriksel ve manyetik alanı

Elektromanyetik dalga modeli, ışığın elektriksel ve manyetik alanı
 

Elektromanyetik spektrum, dalga boyları ve frekans. IR, UV, GB, X ışınları

Elektromanyetik spektrum, dalga boyları ve frekans. IR, UV, GB, X ışınları
 

Fraunhofer çizgileri, Hidrojen atomunun spektrumu, Balmer, Rydberg eşitliği

Fraunhofer çizgileri, Hidrojen atomunun spektrumu, Balmer, Rydberg eşitliği
 

Spektrum, spektroskopi, sürekli ve kesikli spektrum, emisyon, absorbsiyon spektrumu

Spektrum, spektroskopi, sürekli ve kesikli spektrum, emisyon, absorbsiyon spektrumu
 

Katot ışınları ve katot tüpü deneyi, Crookes tüpü, Thomson katot tüpü deneyi

Katot ışınları ve katot tüpü deneyi, Crookes tüpü, Thomson katot tüpü deneyi
 

Siyah cismin ışıması, Wien kayma kuralı, Plank sabiti, ışığın foton modeli

Siyah cismin ışıması, Wien kayma kuralı, Plank sabiti, ışığın foton modeli
 

Fotoelektrik olayın açıklanması, fotoelektrik etki deneyi video ve animasyon

Fotoelektrik olayın açıklanması, fotoelektrik etki deneyi video ve animasyon
 

Kütle ve enerji, Einstein,E,m,c

Kütle ve enerji, Einstein,E,m,c. Görecelilik ilkesi.
 

Millikan yağ damlası deneyinin açıklaması video ve animasyon, elektronun yükü ve kütlesi

Millikan yağ damlası deneyinin açıklaması video ve animasyon, elektronun yükü ve kütlesi
 

Rutherford saçılım deneyinin açıklaması ve video

Rutherford saçılım deneyinin açıklaması ve video
 

Bohr atom modeli, Bohr teorisi

Bohr atom modeli, Bohr teorisi, Bohr teorisinin yetersizliği
 

Bohr teorisi, tek elektronlu sistemlerde enerji düzeyleri arası geçişler

Bohr teorisi, tek elektronlu sistemlerde enerji düzeyleri arası geçişler. Balmer, Rydberg eşitliği.
 

De Broglie dalga boyu

De Broglie dalga boyu
 

Schrödinger dalga fonksiyonları

Schrödinger dalga fonksiyonları. Schrödinger dalga denklemlerinin çözümü 3 kuantum sayısını verir.
 

Heisenberg'in belirsizlik ilkesi

Heisenberg'in belirsizlik ilkesi
 

Kuantum teorisi, orbitaller, kuantum sayıları, n, l, m, s

Kuantum teorisi, orbitaller, kuantum sayıları, n, l, m, s
 

Kuantum sayıları, Baş, Açısal, Manyetik, Spin, n, l, m, s,

Kuantum sayıları, Baş, Açısal, Manyetik, Spin, n, l, m, s, orbitallerin kuantum sayıları,
 

Pauli ilkesi

Pauli prensibi
 

Aufbau kuralı, Hund kuralı

Aufbau kuralı, Hund kuralı
 

Işığın yapısı ve atom modelleri özet

Işığın yapısı ve atom modelleri özet