Gazlar

gazlar

gazlar
 

gazların yapısı, gazların tanecik yapısı, katı, sıvı, gaz halde tanecikler

gazların yapısı, gazların tanecik yapısı, katı, sıvı, gaz halde tanecikler
 

gazların kinetik teorisi, kinetik teori, ideal gazlar, ideal hal

gazların kinetik teorisi, kinetik teori, ideal gazlar, ideal hal
 

ideal halden sapmalar, ideal olmayan gaz, sıkıştırılabilirlik faktörü

ideal halden sapmalar, ideal olmayan gaz, sıkıştırılabilirlik faktörü
 

gazların ortak özellikleri, gazlar ve mol sayısı

gazların ortak özellikleri, gazlar ve mol sayısı
 

gazlar ve hacim, gazlar ve sıcaklık, sıcaklık birimleri, kelvin, celsius, fahrenheit, sıcaklık çevirme

gazlar ve hacim, gazlar ve sıcaklık, sıcaklık birimleri, kelvin, celsius, fahrenheit, sıcaklık çevirme
 

kelvin, celsius, fahrenheit, sıcaklık çevirme, sıcaklık birimleri çevirme

kelvin, celsius, fahrenheit, sıcaklık çevirme, sıcaklık birimleri çevirme
 

manometre flash animasyon, basınç ölçümü, civa yüksekliği

manometre flash animasyon, basınç ölçümü, civa yüksekliği
 

basınç, basınç ölçülmesi, açık hava basıncının ölçülmesi, barometre

basınç, basınç ölçülmesi, açık hava basıncının ölçülmesi, barometre
 

manometre, kapalı kaplarda basınç ölçülmesi

manometre, kapalı kaplarda basınç ölçülmesi
 

manometre, civa yüksekliği, manometrede h yüksekliği ile sıvının özkütlesi arasındaki oran

manometre, civa yüksekliği, manometrede h yüksekliği ile sıvının özkütlesi arasındaki oran
 

gaz kanunları

gaz kanunları
 

Boyle Mariotte Yasası, basınç hacim ilişkisi, P, V ilişkisi

Boyle Mariotte Yasası, basınç hacim ilişkisi, P, V ilişkisi
 

Boyle Mariotte Yasası flash animasyon, basınç hacim ilişkisi flash animasyon

Boyle Mariotte Yasası flash animasyon, basınç hacim ilişkisi flash animasyon
 

Charles Yasası, hacim sıcaklık ilişkisi, V-T ilişkisi, mutlak sıcaklık, termodinamik sıcaklık, mutlak sıfır 0

Charles Yasası, hacim sıcaklık ilişkisi, V-T ilişkisi, mutlak sıcaklık, termodinamik sıcaklık, mutlak sıfır 0
 

Charles Yasası flash animasyon, hacim sıcaklık ilişkisi flash animasyon

Charles Yasası flash animasyon, hacim sıcaklık ilişkisi flash animasyon
 

Gay-Lussac Yasası, basınç sıcaklık ilişkisi, P-T ilişkisi

Gay-Lussac Yasası, basınç sıcaklık ilişkisi, P-T ilişkisi
 

basınç, sıcaklık, hacim grafiği, P,V,T değişimi grafik, P,V,T ilişkisi grafik,

basınç, sıcaklık, hacim grafiği, P,V,T değişimi grafik, P,V,T ilişkisi grafik,
 

Birleşik Gaz Denklemi P, V, T ilişkisi, basınç, hacim, sıcaklık ilişkisi

Birleşik Gaz Denklemi P, V, T ilişkisi, basınç, hacim, sıcaklık ilişkisi
 

Avogadro Hipotezi n, V ilişkisi, mol sayısı hacim ilişikisi, Amagat kısmi hacim kanunu

Avogadro Hipotezi n, V ilişkisi, mol sayısı hacim ilişikisi, Amagat kısmi hacim kanunu
 

ideal gaz denklemi, PV=nRT

ideal gaz denklemi, PV=nRT
 

kısmi basınç, n, P ilişkisi, mol sayısı basınç ilişkisi, Dalton'un kısmi basınç kanunu

kısmi basınç, n, P ilişkisi, mol sayısı basınç ilişkisi, Dalton'un kısmi basınç kanunu
 

gazların yayılma hızı, hız, sıcaklık, mol kütle, Graham diffüzyon yasası, effüzyon

gazların yayılma hızı, hız, sıcaklık, mol kütle, Graham diffüzyon yasası, effüzyon
 

gazların yayılma hızı flash animasyon, effüzyon animasyon

gazların yayılma hızı flash animasyon, effüzyon animasyon
 

sabit sıcaklıkta gazların karıştırılması, gaz karışımı hesaplamaları

sabit sıcaklıkta gazların karıştırılması, gaz karışımı hesaplamaları
 

gazların özkütlesi, yoğunluğu, basınç özkütle, hacim özkütle, sıcaklık özkütle ilişkisi

gazların özkütlesi, yoğunluğu, basınç özkütle, hacim özkütle, sıcaklık özkütle ilişkisi
 

gazlar özet, gaz formülleri

gazlar özet, gaz formülleri