Aldehitler ve Ketonlar

aldehitler ve ketonlar

aldehitler ve ketonlar
 

aldehitler ve ketonlar temel yapı

aldehitler ve ketonlar temel yapı,karbonil grubu
 

aldehitler

aldehitler,temel yapı, bağlanma ve fiziksel özellikler
 

aldehitlerin adlandırılması

aldehitlerin adlandırılması
 

aldehitlerin özellikleri,alkol katılması,su katılması

aldehitlerin özellikleri,alkol katılması,su katılması
 

aldehitlerin özellikleri,grignard reaktifi katılması

aldehitlerin özellikleri,grignard reaktifi katılması
 

aldehitlerin özellikleri,HCN katılması, N içeren bileşiklerin katılması,aldehitlerin indirgenmeleri

aldehitlerin özellikleri,HCN katılması, N içeren bileşiklerin katılması,aldehitlerin indirgenmeleri
 

aldehitlerin özellikleri, aldehitlerin indirgenmeleri 2

aldehitlerin özellikleri, aldehitlerin indirgenmeleri 2
 

aldehitlerin özellikleri, aldehitlerin yükseltgenmesi

aldehitlerin özellikleri, aldehitlerin yükseltgenmesi
 

aldehitlerin eldesi,alkollerin yükseltgenmesi ile,karboksili asitlerin indirgenmesi ile

aldehitlerin eldesi,alkollerin yükseltgenmesi ile,karboksili asitlerin indirgenmesi ile
 

aldehitlerin eldesi,açil halojenürlerden,asetilenden,formik asit Ca tuzundan,

aldehitlerin eldesi,açil halojenürlerden,asetilenden,formik asit Ca tuzundan,
 

ketonlar

ketonlar
 

ketonların adlandırılması

ketonların adlandırılması
 

keton bileşiklere örnekler

keton bileşiklere örnekler
 

ketonların özellikleri,ketonlara alkol katılması,ketonlara su katılması

ketonların özellikleri,ketonlara alkol katılması,ketonlara su katılması
 

ketonların özellikleri,ketonlara hidrojen katılması,grignard rekatifi katılması,HCN katılması

ketonların özellikleri,ketonlara hidrojen katılması,grignard rekatifi katılması,HCN katılması
 

ketonların özellikleri,ketonlara N içeren bileşiklerinin katılması, ketonların indirgenmeleri

ketonların özellikleri,ketonlara N içeren bileşiklerinin katılması, ketonların indirgenmeleri
 

ketonların özellikleri,ketonların yüksetgenmesi,ketonların eldesi,alkollerin yükseltgenmesi ile keton eldesi

ketonların özellikleri,ketonların yüksetgenmesi,ketonların eldesi,alkollerin yükseltgenmesi ile keton eldesi
 

ketonların eldesi,alkinlere su katılması ile keton eldesi

ketonların eldesi,alkinlere su katılması ile keton eldesi
 

ketonların eldesi,açil halojenür ile grignard reaktifinden,aynı C de iki halojen içeren alkanlardan,karboksilli asitlerin Ca tuzundan

ketonların eldesi,açil halojenür ile grignard reaktifinden,aynı C de iki halojen içeren alkanlardan,karboksilli asitlerin Ca tuzundan